Skilsmisse er stressende. Økonomiske utfordringer er belastende. Å kombinere de to er nok til å holde noen oppe om natten!

Forsikre deg om at du får råd fra en kvalifisert kilde og bruk den.

Ta finansene dine på alvor under skilsmissen din. Her er noen erfaringer vi har gjort oss:

Bare ta råd fra eksperter

I VIVON har vi utdanning og mange års erfaring med rådgiving og praktisk hjelp i forhold til skilsmisser. Mange banker har flinke rådgivere, men husk at de og har en egeninteresse i forhold til at de har gitt deg lån osv.  Skilsmisseadvokater er gode på økonomisk rådgiving. Det er ikke fornuftig å få råd fra ikke-eksperter. Ta vare på deg selv ved å få den beste hjelpen du kan.

Forstå budsjettet

Det er viktig å forstå utgiftene dine for nåtiden og fremtiden. I mange forhold håndterer en ektefelle alle de økonomiske forholdene. Du har kanskje ikke den minste anelse om hva det koster å leve etter din nåværende levestandard. Du oppleve noen stygge overraskelser hvis du ikke har oversikt over økonomien. Økonomisk oversikt er nyttig for fremtidig planlegging.

Unngå store økonomiske beslutninger

Det er ikke et godt tidspunkt å påta seg store økonomiske forpliktelser. Evnen din til å ta gode beslutninger blir kompromittert når du er stresset.

Skaff deg full oversikt over gjeld og kredittkort

Dette er spesielt viktig hvis dere har felles gjeld eller kredittkort. Ikke ta opp ny forbruksgjeld eller kredittkort gjeld i den tro at du får løst ut gjelden etter skilsmisseoppgjøret. Det er ikke sikkert at du sitter igjen med det du tror.

Sørg for å ha egen bankkonto

Få dette på plass så snart som mulig. Skaff deg oversikt og kontroll på ditt økonomiske handlingsrom. Ta imot råd kun fra kvalifiserte aktører. Familie, venner og bekjente kan gi feil råd som kan koste deg dyrt.

Pengespørsmål kan være stressende, så gi dette emnet den oppmerksomheten det fortjener.

Det vil være mye lettere å gå videre med livet ditt hvis økonomien din er i orden.