Skilsmisse kan være en traumatisk opplevelse for barn, men forskning antyder at de fleste barn tilpasser seg godt i løpet av to år etter skilsmissen; på den annen side opplever barn ofte flere problemer når foreldre forblir i ekteskap med høy konflikt. Under en skilsmisse kan foreldre gjøre mye for å lette barnets overgang. Gjør ditt beste for å holde konflikt borte fra barna. Pågående foreldrekonflikt øker barnas risiko for psykiske og sosiale problemer.

Det er ofte nyttig for skilte foreldre å komme med en plan og presentere den for barna sine sammen. Og hold kommunikasjonslinjene åpne. Barn har godt av å ha ærlige samtaler om endringene deres familie opplever.

I mange tilfeller kan plutselig endring være vanskelig for barn. Hvis det er aktuelt, gi dem noen ukers varsel før du flytter dem til et nytt hjem, eller før en ektefelle flytter ut. Det kan være nyttig å minimere endringene så mye som mulig i månedene og årene etter en skilsmisse.

Barn gjør det bedre når de har nær kontakt med begge foreldrene. Forskning antyder at barn som har et dårlig forhold til en eller begge foreldrene, kan ha det vanskeligere for å håndtere omveltningen i familien.

Foreldreopplæringsprogrammer som setter søkelys på å forbedre forholdet mellom foreldre og barna deres, har vist seg å hjelpe barn til å håndtere bedre månedene og årene etter skilsmissen.