1 Aksepter at forholdet er slutt

Se framover, det er den veien du skal. Smerten går over, du overlever. Mange har gjort dette før deg, og har klart det helt fint. Normal prosess ved en livskrise er sjokk – reaksjon – bearbeiding – nyorientering. Den første tiden kan du oppleve fysiske reaksjoner som søvnforstyrrelser, manglende matlyst, smerter og angstreaksjoner. Dette er helt normalt. Det er ubehagelig, men ikke farlig.

Få gjerne hjelp til å etablere nye gode rutiner som passer din nye tilværelse. Ta kontakt, så hjelper vi deg i gang.

2 Vent med de viktige avgjørelsene til du tenker klarere igjen

Ikke gjør noe overilt mens følelser og tanker er i kaos. Et samlivsbrudd er en opprivende situasjon når en står i det med begge beina. Dette er imidlertid også en situasjon med mange ringvirkninger som kan involvere mange parter som en umiddelbart ikke har fokus på i den første hektiske tiden. Det skal være lov å være emosjonell, frustrert og sint i denne fasen. På den annen side er det få som har tatt gode rasjonelle avgjørelser når det koker som mest.

Vi har lang erfaring i hvilken rekkefølge du bør gjøre ting, og hvilke grep du bør ta. Slik at du får et rettferdig oppgjør både i forhold til økonomi, barn, rettigheter og plikter. Ta kontakt, så hjelper vi deg.

3 Informer arbeidsgiveren din

Det er bra for både deg og arbeidsgiver at de er orientert. Samlivsbrudd er en krisesituasjon som kan redusere din yteevne for en kortere eller lengre periode. Erfaringer viser også at det fort kan oppstå slitasje i forhold til kolleger både når det gjelder praktiske arbeidsforhold, men ikke minst med hensyn til sosiale relasjoner. En åpen kommunikasjon med arbeidsgiver, kan derfor være en viktig brikke for å takle situasjonen på en bedre måte.

For mange kan arbeidsplassen oppleves komplisert i forhold til en så personlig situasjon. Ta kontakt med oss, så kan vi sammen se om vi kan hjelpe med dette.

4 Lag en liste over hva som må gjøres

Et samlivsbrudd er ikke et mattematikkstykke med 2 streker under svaret. Heller en salig blanding av følelser, brutte drømmer, økonomi, nye muligheter og praktiske oppgaver. En befinner seg plutselig i en situasjon som en på ingen måte har planlagt for, og med dårlige forutsetninger for å kunne navigere på en god måte.

Selv om en del av oppgavene er like, ser vi stadig at de fleste har vanskelig for å få oversikten. Ta kontakt, så hjelper vi med din liste.

5 Ikke bland barna inn i ditt kaos

«Små gryter har store ører» er et kanskje forslitt, men desto viktigere sitat å ta med seg. I en situasjon hvor ditt eget ego står overfor en alvorlig krise er det alltid en utfordring å takle sine barns behov for forståelse for, og deltakelse i et samlivsbrudd. En skilsmisse er alltid opprivende, og da spesielt når det er barn involvert. Tilpass informasjonen til barn(as) alder, fordel aldri skyld, og forsøk å ha en forsonende tone i deres nærvær.

Barn er som regel alltid det mest såre for de som kontakter oss. Ta kontakt, så kan vi hjelpe med våre erfaringer for hva som kan være god informasjon til barn.

6 Husk å puste

Når en står midt i en samlivskrise og ser bekymringer og stress uansett hvor en snur seg, er det ikke lett å sette tankene på pause. Men vær sta og tenk på deg selv, sett en fot i bakken og la skilsmissen seile sin egen sjø. Som alle andre så overlever du dette og.

Det er en viktig oppgave å kunne ta vare på seg selv i en ellers vanskelig situasjon. Ta kontakt, vi har mange gode verktøy i verktøykassen for å kunne tenke positivt.