Etter skilsmissen

«7 år etter skilsmissen slet vi fremdeles med avtaler og oppfølging vedrørende barna. VIVON hjalp oss med å lage en ny avtale som fungerer for begge parter, og vi fikk og oppfølging hos en relasjons-terapeut som hjalp oss til å fungere bedre sammen som foreldre» – tilbakemelding fra kunde

Mange opplever at de største problemene og konfliktene oppstår etter skilsmissen. De trenger hjelp med

  • å få på plass gode avtaler vedrørende barna
  • etablere nye rutiner både for seg selv og eventuelle barn
  • økonomisk rådgiving
  • rådgiving når familieforholdene endrer seg. For eksempel vedrørende flytting, introduksjon av nye partnere, endrede rutiner

Vi har erfaringen og kunnskapen som kan hjelpe deg

Et samlivsbrudd innebærer store omveltninger i livet for alle involverte. De fleste av oss tar mange intuitive og ofte lite gjennomtenkte valg den første tiden. Kanskje skyldes dette at vi til å begynne med jobber ganske aktivt for å tilpasse oss den nye livssituasjonen. Mens vi etter noe tid begynner å kjenne på at det er en del som ikke er på plass for å få en god og normalisert hverdag. Det kan og være at de avtalene som ble gjort i forbindelse med bruddet ikke fungerer for deg. Dette kan vi hjelpe deg med.

Vi kan sammen med deg gå gjennom økonomien. Vi kan se på avtaler som kanskje skal formaliseres eller endres på. Eller andre utfordringer som er viktig å få løst for å få en god og trygg hverdag for alle involverte parter. Vi har og samarbeid med dyktige og erfarne folk innen familierådgiving og terapi.