Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår Vivon AS.

Vilkår for kjøp av onlinekurs hos Vivon AS på nettsiden vivon.no og enomi.no

Vivon  AS gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. 

Angrefrist

Vi tilbyr 14 dagers åpent kjøp fra kjøpsdato.

Dersom du har kjøpt onlinekurs kan du i løpet av denne perioden teste den første leksjonen i første modul. Dersom  du har tatt kurset aktivt i bruk utover denne leksjonen anser vi produktet som benyttet, og du vil måtte betale hele kurset. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

Fakturering og bindingstid

Medlemskap i online portalen vivon.no og vivon.mykajabi.com faktureres automatisk ved kjøp.

Betaling

Betaling skjer via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr faktura til bedrifter. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom vår verdensledende samarbeidspartnere Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Opphavsrett

Opphavsrett © Vivon AS  og Enomi.no. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Vivon AS og Enomi sine nettsider og portaler.

Betingelser for bruk av portalens innhold

Du kjøper tilgang til portalens innhold i din betalende medlemsperiode: Vivon AS, vivon.no og [email protected] produktet er beskyttet av opphavsrett.

Produktet er kun gitt for personlig bruk, og for en bruker.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Vivon AS. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven tillater det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Vivon sine onlinekurs er et individuelt program. Ved registrering vil du motta et brukernavn, passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i medlemsportalen.

Hvis du ønsker å ta Vivons onlinekurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta Vivons onlinekurs vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem. Vi tilbyr grupperabatt ved kjøp av tre eller flere lisenser.

Konfidensialitet

Man vil ikke få innsyn i andre som tar kurset i kursportalen. 

Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller Vivon teamet holdes strengt konfidensielt.

Sikkerhet og Personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Vivon AS og enomi.no garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.

Ansvarsbegrensing

Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen.

Avlysing og utsettelse

Vivon AS forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker som er utenfor Vivons kontroll. Ved avlysning fra Vivons side vil kursdeltakeren få refundert medlemsavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fraskriver selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå, eller ved eventuelle krav som oppstår fra noen avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting

I tilfelle at det oppstår en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være internt i selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

Avtalen

Medlemskapet gjelder for en deltaker og det forutsettes at login info ikke deles med andre. Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Vivon AS kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre Vivon medlemmer. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Kjøp av coaching- eller rådgivningstimer:

Dine opplysninger vil bli behandlet med konfidensialitet og slettet etter avsluttet coaching- eller rådgivningstime.

Avbestilling:

Ved avtalt time må kunden avbestille innen 24 timer. Ved senere avbestilling blir kunden belastet for time. Her gjelder unntak ved sykdom eller ulykke.

Fakturering

Kunden blir fakturert etter første rådgivning eller coachingtime.

Fysiske kurs

Angrefrist:

Ved bestilling av kurs gjelder oppsigelsesfrist 14 dager før kursoppstart.

Betaling

Kunde faktureres etter gjennomført kurs

 

Force majeur

Er Vivon AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Vivon AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

E-post: [email protected]

Adresse: Vivon AS, Travbaneveien 3, 4031 Stavanger.

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende Norske Lover.

 

© 2020 Vivon AS