Kunderespons

Samlivsbrudd og skilsmisse handler om følelser, relasjoner og lojalitetsbånd som aldri kan etterprøves som absolutte sannheter. Her møtes praktiske rettigheter innenfor økonomi, samværsregler, søknadsjungel og følelsesmessige utfordringer i en ubeskrivelig røre. Dette er utfordrende å dykke ned i. Derfor er vi utrolig glad for den flotte responsen vi får fra våre kunder.

«7 år etter skilsmissen slet vi fremdeles med avtaler og oppfølging vedrørende barna. VIVON hjalp oss med å lage en ny avtale som fungerer for begge parter. Vi fikk og oppfølging hos en relasjons-terapeut som hjalp oss til å fungere bedre sammen som foreldre»

 

«Jeg er veldig fornøyd med den gode samarbeidsavtalen vi fikk til vedrørende barna»

«Hadde jeg hatt tilgang på denne hjelpen da jeg gikk gjennom et samlivsbrudd, så hadde vi begge blitt spart for mye problemer. Selv om det nå er gått tre år så har jeg fått god hjelp med praktisk oppfølging i forhold til både økonomien min, og avtalen vedrørende barnet»

«Hei Ingrid, jeg vil gjerne få takke deg for hjelpen jeg fikk da jeg lurte på å bryte ut av forholdet med min partner gjennom 15 år. Du gjorde meg tryggere på hvilke rettigheter og plikter jeg har. Og ikke minst så fikk jeg en økonomisk oversikt som viser hva jeg kan forvente av min situasjon i årene framover»

«Hos Ingrid opplevde jeg tillit og trygghet for at prosessen jeg skulle gjennom ble gjort korrekt. Du var et medmenneske, og du var tydelig. Det hjalp meg til endelig å få signert papirene og komme videre i livet mitt»

«Det var godt å treffe et medmenneske som hadde opplevd det jeg skulle gjennom. Og som møtte meg på mine premisser. Jeg har fått god hjelp til å systematisere tankene mine. Og jeg har fått en mal på hvordan jeg skal gå fram hvis jeg velger å gå videre med samlivsbruddet»

Vi hjelper deg til et bedre liv etter skilsmissen

«Et samlivsbrudd kan med fordel planlegges. VIVON hjalp meg i denne prosessen, og resultatet ble så godt som det kunne bli for både meg og hun jeg forlot»

«Jeg er ikke fra Norge, og da min mann ville skilles så ble jeg veldig redd og usikker på hvilke rettigheter jeg hadde i forhold til både økonomi, barnene og opphold i Norge. VIVON hjalp meg med å få denne oversikten, tok en del telefoner til offentlige etater, og passet på at jeg forstod hvilke muligheter jeg hadde»

«Det har alltid vært viktig for meg å opptre ryddig og rasjonelt. I forbindelse med samlivsbruddet mistet mye av disse egenskapene. Ingrid hjalp meg med å sortere og gjennomføre nødvendige oppgaver, slik at vi fikk avsluttet samlivet på en god måte for begge parter»

«Hadde jeg tatt kontakt med dere på et tidligere tidspunkt så var det mye som aldri hadde blitt et problem. Nå har vi heldigvis funnet løsninger på det meste! Takk for hjelpen»