Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: http://www.vivon.no. Ansvarlig for behandling av personopplysninger er daglig leder Ingrid Roth og kan kontaktes på e-post: ir@vivon.no.

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å identifisere en person. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse o.l. Opplysninger om hva du gjør, regnes også som personopplysninger og dette kan f.eks. være opplysninger om ditt handlemønster, interesser og reisevaner.

Noen personopplysninger regnes som sensitive. Dette kan være opplysninger om helse, religion, etnisitet, seksualitet etc., men på vår nettside har vi hverken tilgang til eller behov for denne type opplysninger.

Hva menes med behandlingsansvarlig?

Med behandling menes enhver bruk av personopplysninger, som innsamling, registrering, deling, lagring, analyse og lignende. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer hvorfor og hvordan slike personopplysninger behandles og står som juridisk ansvarlig. 

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler brukes til å samle informasjon anonymt.
Informasjonskapslene som eksisterer på vivon.no, brukes til, dersom ikke annet er nevnt, innsamling av brukerstatistikk og språkinnstillinger på siden. 

Info om cookies/infokapsler

Informasjonskapsler er små filer som lagres av din nettleser på din maskin. Dersom du åpner en annen nettleser på maskinen din, vil ikke de samme informasjonskapslene bli overført dit. Informasjonskapsler i seg selv, har ingen verdi, da de lagrer kun et tilfeldig identifikasjonsnummer. Det er først når du knytter denne informasjonen opp mot en database, at informasjonen kan behandles. Vivon as bekrefter at denne informasjonen behandles strengt og den kun brukes til det formål som er ment for innsamling av data. Identifikasjon av brukere, gjøres bare i de tilfeller det er strengt nødvendig. En informasjonskapsel inneholder som regel fire parametere:

Navn på informasjonskapsel
Unik id til informasjonskapsel (denne er knyttet til din nettleser)
Hvor lenge informasjonskapselen skal lagres på din maskin
Domene som informasjonskapselen gjelder for

På grunn av siste punktet her, er det svært vanskelig å misbruke en informasjonskapsel. En informasjonskapsel i seg selv har liten verdi før den blir knyttet opp til en database. Derfor vil den ha lav eller ingen verdi dersom noen prøver å flytte den over til et annet domene, fordi man ikke har tilgang til databasen.

Det er fullt mulig å skru av informasjonskapsler i din nettleser. Men vær da klar over at svært mange nettsider ikke vil fungere. Du vil for eksempel ikke ha mulighet til å handle i nettbutikker, logge deg på sosiale medier som Facebook, Twitter, Google+ osv.

Du kan også velge å slette infokapsler i nettleseren din med jevne mellomrom.

Kontaktskjemaer og Identifiserbare Personopplysninger

Dersom du kontakter oss kan vi beholde et arkiv over korrespondansen og våre kommentarer, inkludert Identifiserbare Personopplysninger om deg i din egen arkivmappe. Vi bruker disse opplysningene for å hjelpe oss til å yte bedre service dersom du kontakter oss igjen. Med Identifiserbare Personopplysninger menes opplysninger som kan knyttes direkte til deg ved at de forteller oss detaljer om hvem du er, f.eks. navn, postadresse, telefonnummer og e-post adresse.

Anonymiserte Personopplysninger

Med Anonymiserte Personopplysninger menes opplysninger som ikke kan knyttes direkte til deg, for eksempel vil vi registrere URL’en (adressen) til den Internett-siden du kommer fra samt hvilken browser du benytter og hvilken URL du går til etter at du forlater vår Internett side, din IP-adresse og eventuelle søkeord som du har benyttet på våre Internett-sider. Retningslinjene forteller deg også om hvordan vi bruker «cookies» og annen teknologi til å registrere slike Anonymiserte Personopplysninger. Vi understreker at vi ikke vil koble de Identifiserbare Personopplysningene med de Anonymiserte Personopplysningene om deg.

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Det er flere grunner til at vi samler inn personopplysninger. Noe samler vi inn rett og slett for at nettsiden ikke vil virke skikkelig uten, mens andre opplysninger samler vi inn for at nettsiden skal bli mer brukervennlig. Under finner du en liste over hvorfor vi samler inn slike personopplysninger.

  1. For å levere nettsiden til deg: For at du skal kunne se nettsiden vår, er vi helt avhengig av å vite hvor du er på internettet slik at vi vet hvor nettsiden skal sendes. Dette bruker vi din IP-adresse til.
  2. For å huske hva du har gitt samtykke til: Når du gir oss et samtykke, så prøver vi å huske det til neste gang du kommer på besøk. Til dette bruker vi en slik informasjonskapsel.
  3. For å forbedre nettsiden: Vi trenger ikke identifisere alle som besøker vår nettside, men vi vil gjerne vite noe om hvor mange som besøker oss, om de har besøkt oss tidligere og hva de gjør på nettsiden. Dette er informasjon vi bruker til å forbedre både hvordan vi setter opp våre data og hvordan hjemmesiden skal fungere best mulig.
  4. For å markedsføre oss: Markedsføring er viktig for oss. Vi er avhengig av å få vårt budskap ut til verden, men ved å analysere noen av de opplysningene vi samler inn kan vi gjøre dette på en mer målrettet måte.
  5. For å hindre misbruk: Det er ikke alle som er like snille på internett og vi bruker til en viss grad personopplysninger til å sikre vår nettside mot misbruk. Dette kan f.eks. være at noen prøver å hacke oss, svindle oss eller annen slik uønsket oppførsel som er forbudt etter norsk lov.

Google Analytics

Google Analytics er et analyseverktøy vi bruker for å analysere brukeroppførsel på vivon.no. Dette er en gratistjeneste fra Google som gjør det mulig se antall besøkende, sidevisninger, trafikkilder, lengde på besøk, geografisk lokasjon og mye mer. Via Google Analytics utarbeider vi anonym statistikk som hjelper oss å forstå hvordan nettsidene brukes. Eksempel på slik statistikk kan være informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra og hvor lang tid gjennomsnittlig person bruker på hver side.

Vi bruker Google Analytics til å føre statistikk over besøk på nettsiden. For at denne skal virke, er vi avhengig av å lagre en egen informasjonskapsel og sende inn informasjon om hvordan brukere beveger seg på nettsiden. Den informasjonen vi sender til Google er automatisk anonymisert og kan ikke brukes for å identifisere personer. Dataene som samles inn, er basert på cookie- og IP-informasjon. Google Analytics setter en førsteparts cookie hos alle besøkende på nettstedet. Google lagrer bruker- og hendelsesdata i 26 måneder. Denne perioden tilbakestilles ved ny aktivitet, f.eks. ved at brukeren besøker nettstedet på nytt.

Facebook

Vi bruker Facebook page plugin og Facebook kommentarer som benytter infokapsler. Facebook cookies settes hvis du tidligere har besøkt Facebook, eller har klikket «liker», eller en annen link på vår Facebook side. Cookies/infokapsler brukes også i forbindelse med tilbud og annonser på Facebook.

Behandling av opplysninger

Vivon vil ikke bruke eller utlevere personopplysninger om deg som vi registrerer på våre Internett-sider på en måte som ikke er i samsvar med det opprinnelige formålet med behandlingen som ble meddelt til deg da du oppga opplysningen til oss, uten at du samtykker til at opplysningene brukes til andre formål.

Ta kontakt

Dersom du har spørsmål eller innspill vedrørende Vivon as, bruk av dine personopplysninger, eller om denne erklæring, vær vennlig å sende en e-post til ir@vivon.no