fbpx

Våre kurs

Vivon tilbyr kurs som kan hjelpe deg som leder og dine ansatte både praktisk og personlig når livet skjer.

Online kurs

Vivon tilbyr onlinekurs som kan hjelpe deg som leder og dine ansatte både praktisk og personlig. Kursene er inkludert personlig oppfølging. Kursene er enkle og forståelige. Vi hjelper dine ansatte med å få forutsigbarhet og hjelp når de står i usikre situasjoner, eller ønsker hjelp til å legge til rette for egne planer og drømmer.

Økonomi

Få forutsigbarhet for din hverdagsøkonomi

Du får gode oversikter og struktur på din hverdagsøkonomi og ser hvor du kan spare penger med enkle grep. Slik kan du få forutsigbarhet og legge til rette for dine drømmer og planer.

Slik tilpasser du lån til din økonomi, din livssituasjon og dine planer

Du lærer hvordan du kan legge til rette for kjøp av bolig eller fritidsbolig og hva du bør tenke på når du skal refinansiere lån. Vi ser på hvordan du kan få bedre rentevilkår og hvordan du bør tilpasse nedbetalingstid til andre planer for fremtiden. Har du stram økonomi får du råd om hvordan du blant annet kan binde renten på boliglånet for å få forutsigbarhet.

Slik sparer du best på kort og lang sikt

I dette kurset lærer du hvordan du kan velge spareform tilpasset ditt sparemål og tidshorisont på din sparing. Vi viser deg hvordan du får best rente på innskuddskonto, hva du bør tenke på når du sparer til barn og hvordan du kan vurdere om BSU er riktig for deg. Du vil få grunnleggende kunnskap om hva det innebærer å spare langsiktig i aksjefond og vil kunne vurdere om dette er riktig spareform for dine langsiktige sparemål.

Få forutsigbarhet for din pensjon, slik at du kan legge til rette for dine drømmer og planer

Bruker dine ansatte mye tid på å finne ut av egen pensjon?

Ved å ta dette onlinekurset får du forutsigbarhet for din pensjon, slik at du kan legge til rette for den pensjonisttilværelsen du ønsker. Du får større forståelse av den pensjonssparingen du har gjennom arbeidsgiver og hvordan du kan påvirke disse avtalene, slik at disse kan gi deg mer pensjon i fremtiden. Vi ser på hvordan du bør spare til dine sparemål, og hvordan du kan få best rente på dine sparekonto. Du vil også få mer forståelse av hva det innebærer å spare i aksjefond.

Dette er viktig! Jo tidligere du tar tak i egen pensjon, jo mer kan du påvirke din pensjon i fremtiden.

Få kontroll på din økonomi, slik at du kan legge til rette for dine drømmer og planer

Sliter noen av dine ansatte med forbrukslån og kredittkortgjeld? 

I dag er det mange som sliter med mye forbrukslån og kredittkortgjeld. Dette kan påvirke den ansattes motivasjon og fokus på arbeidet.  

Ved å ta onlinekurset “Få kontroll på din økonomi” får du hjelp til å få kontroll på hverdagsøkonomi og lån på en enkel og forståelig måte. Vi viser deg hvordan du kan få god og strukturert hverdagsøkonomi og hvordan du kan redusere kostnader. Du får god hjelp med å rydde opp i forbrukslån og kredittkortgjeld.

Disse personforsikringene er viktig for deg

Når du har tatt dette kurset vil du kunne vurdere hvilke personforsikringer som er riktig for deg, din økonomi og din familiesituasjon.

Få forutsigbarhet for din økonomi i usikre tider

Har du ansatte som er usikker på sin fremtidige økonomi?

Er dere i en nedbemanningsprosess eller må dere permittere ansatte?

Har du ansatte som er sykemeldt og bekymrer seg for fremtidig inntekt?

Ved å ta onlinekurset “Få forutsigbarhet for din økonomi i usikre tider” får du hjelp til å legge til rette din økonomi for din nye situasjon, slik at du får forutsigbarhet og dermed innsikt i hvilke muligheter du har.

Samliv og familie

Skilsmisse og samlivsbrudd: Praktisk og personlig hjelp

Har du ansatte som sliter i samlivet?

Risikerer du lange sykemeldinger?

I følge statistikk skal nesten 50% av dine ansatte skille seg. En skilsmisse koster arbeidsgiver ca. 120 000 kroner i gjennomsnitt.

Drømmer du om en harmonisk skilsmisse? I en fase hvor du vurderer samlivsbrudd så melder det seg tusen tanker. Det kan handle om økonomi, bosituasjon, barna og mye mer. Hvordan håndterer du det du står oppi? Trekk pusten og følg med på dette kurset. Det vil gi deg grunnlaget for å ta gode og veloverveide valg.

Jobbmestring

Stress smartere med Vivon

Dagens stresstriggere er ofte hverdagens trivialiteter; tidsklemma, barnas aktiviteter, jobb, naboen, sosialmedier osv.

Det er ikke alltid en stor kriser eller livsfare som gjør at vi stresser.

I de siste årene har vi alle fått teste om vi har en stressrespons som fungerer godt.

Når deg gjelder din evne til å håndtere stress og press, hvordan gjør du det?

Er ditt hverdagstress vedvarende eller går det over?

Det som stresser deg er det reelt eller er det noe du tenker deg til?

Vivon har utviklet et nytt og tilpasset online kurs om hvordan du kan forstå eget stress, og dermed stresse smartere.

Du vil få økt forståelse av stress som begrep, og tilgang på ulike verktøy som kan fremme egen stressmestring

Med resiliens på agendaen

Med resiliens mener vi robusthet, tåleevne og motstandstyrke. Dette er ferdigheter som stadig blir viktigere å tilegne seg og utvikle.

Det bidrar til at vi kan ha det bra i en hektisk hverdag, en hastig utvikling og når livet er uforutsigbart.

I dette kurset illustrerer vi begrepet resiliens, trener på teknikker som kan bygge din resiliens, slik at du evner å stå stødig når du har behov for det. Kurset er tett knyttet opp til teori innen Positiv Psykologi.

Bli en god tidsforvalter

Tid er en ufornybar ressurs. Flere påpeker at de aldri har nok tid. Vi står stadig i tidsklemma.

Vivon har utviklet et kurs som gir deg bedre oversikt over egen tidsbruk. Hva som er dine tidstyver.

Samtidig får du verktøy til å håndtere didsse.

Etter kurset så vil du kunne dele aktivitetene dine privat og profesjonelt i håndterbare deler. Du vil kunne avgjøre hvilke aktiviteter som skal prioriteres og bygge en bedre livsbalanse med et bevisst tidsbruk.

Mindfulness øvelser

10 minutters Mindfulness øvelser;
Fokus og Pust
Vekk sansene
Omsorg for egen kropp
En skogstur for påfyll

Alle våre onlinekurs kan kombineres med personlig rådgivning og coaching.

Fysiske kurs

Jobbmestring

Livskvalitet i arbeidstiden

Praktisk seminar med formål å formidle verktøy som hver enkelt kan ta i bruk umiddelbart.

Hva er stress og hvordan unngå at det blir en belastning?
Du får verktøy og tankeimpulser til forebygging og til akutt hjelp. Vi bruker mindfulness som metode for å håndtere stress og for å øke eget oppmerksomt nærvær

Tydelig lederskap - kurs for nye ledere

Ved å stå trygt i deg selv, kunne kommunisere godt og håndtere mennesker på en god måte, vil du kunne bygge opp din egen lederrolle.

Du vil få økt innsikt i deg selv som vil kunne ha nytteverdi for de rundt deg.  Du vil få kraftfulle verktøy for utvikling, vekst, selvledelse, prestasjonsledelse, kommunikasjon og lederskap.

Helt i eget liv

Du opplever kanskje hverdagen som en serie av nødvendigheter, oppgaver som må utføres, plikter og forpliktelser? Da er det fort gjort å bli sliten og demotivert, miste tråden i det som gir livet mening, glede og spenning, ikke sant?

Hvis du har behov for ro, for å ta deg inn igjen og samtidig få påfyll og nye impulser som kan gi deg opplevelse av glede over livet og tilstedeværelsen, er dette en fantastisk mulighet du ikke bør gå glipp av.

Coachende lederskap

Et kurs som passer for deg som ønsker å utvikle deg selv som leder, slik at

du kan bidra til at bedriftene menneskelige ressurser blir et konkurransefortrinn.

Du tilegner deg:

  • Du får høy personlig kompetanse og verdifulle verktøy for ditt arbeid med mennesker.
  • Du utvikler målrettet dine evner og ferdigheter til å lede deg selv og andre.
  • Du får effektive verktøy til profesjonell kommunikasjon, konflikthåndtering, teamutvikling, motivasjon, kreativitet og nye forandringsstrategier.
  • Du fremmer effektivt og målorientert de beste potensialer, ressurser og talenter som ligger i andre.
  • Du gjennomfører profesjonelle medarbeidersamtaler, motiverer andre til å lykkes og oppnå ønskede resultater.
  • Du bidrar til å identifisere forbedrings-potensial, sette mål, utvikle kreative omsetningsstrategier og utføre positive endringer for enkeltpersoner eller for virksomheten