Vurderer skilsmisse

«Det var godt å treffe et medmenneske som hadde opplevd det jeg skulle gjennom, og som møtte meg på mine premisser. Jeg har fått god hjelp til å systematisere tankene mine, og har fått en mal på hvordan jeg skal gå fram hvis jeg velger å gå videre med samlivsbruddet» – tilbakemelding fra fornøyd kunde

I en fase hvor du vurderer samlivsbrudd så melder det seg tusen tanker. Det kan handle om økonomi, bosituasjonen, barnene og mye mer. Da kan det være godt å få oversikt over hvilke muligheter, ansvar og rettigheter du har. Et planlagt og gjennomtenkt brudd gir deg mer handlingsrom for videre valg i livet. Det kan og gjøre bruddet mindre smertefullt for begge parter. VIVON har den erfaringen og kunnskapen du trenger for å gjøre gode, gjennomtenkte og rette valg for framtiden.

Vi hjelper med blant annet

  • En veiviser gjennom bruddet
  • Papirarbeidet
  • Forberedelser til møte med banken, familievernkontor, NAV, eiendomsmegler og andre eksterne aktører
  • Samværsavtale og økonomiske forhold som gjelder barna
  • Skifteoppgjør
  • Økonomi
  • Samtaler og terapi for å være de beste foreldre sammen, også etter bruddet
  • Samtaler og terapi for å komme gjennom bruddet og skape deg et godt liv videre

Ta kontakt. Sammen finner vi utav det.